İFAÇILAR KLUBU

SALMAN QƏMBƏROV
Bəstəkar, Musiqişünas, Jazz Pianoçusu, Pedaqoq.
HÜSEYN ƏLİYEV
Zərb Alətləri İfaçısı
RUSLAN AĞABABAYEV
Pianoçu və Bəstəkar.
AZƏR ALLAHVERDİYEV
Aranjimançı. Dilli Elektron Alətlər İfaçısı.
İSGƏNDƏR ƏLƏSGƏROV
Zərb Alətləri İfaçısı.
VAQİF ƏLİYEV
Zərb Alətləri İfaçısı.
EMİL ƏFRASİYAB
Jazz Pianoçu, Aranjimançı.
CƏMİL ƏMİROV
Bəstəkar, Jazz İfaçısı.
ETİBAR ƏSƏDLİ
Jazz Pianoçu, Bəstəkar, Aranjimançı.
HİKMƏT BABAZADƏ
Jazz Pianoçusu.
HƏSƏN BAĞIROV
Jazz Gitaraçısı.
ELVİN BƏŞİROV
Zərb Alətləri İfaçısı.
TİMUR BULATOV
Şeypur İfaçısı.
VİTALİY VOLKOV
Jazz Pianoçusu.
EMİL HƏSƏNOV
Bas-Gitaraçı.
ELDAR QAFAROV
Zərb Alətləri İfaçısı, Perkussiyaçı.
RƏŞAD HƏŞİMOV
Pianoçu, Aranjimançı, Bəstəkar.
GENNADİY QASİYEV
Zərb Alətləri İfaçısı.
VAQİF GƏRAYZADƏ
Pianoçusu, Bəstəkar, Aranjimançı.
RUSLAN HÜSEYNOV
Kontrabasist və Bas-Gitaraçı.
ARZU (VİKTOR) HÜSEYNOV
Şeypur İfaçısı.
FƏXRƏDDİN DADAŞOV
Kamança İfaçısı.
TOFİQ CABAROV
Zərb və Perkussiya Alətləri İfaçısı.
CAVANŞİR ZEYNALLI
Müğənni və Pianoçu.
DAVİD KOYFMAN
Kontrabasist, Elektrogitara ifaçısı.
SERGEY KRASNYANSKİY
Zərb Alətləri İfaçısı.
SALEH MƏMMƏDOV
Bas-Gitaraçı.
AYSEL MƏMMƏDOVA
Pianoçu, Müğənni, Mahnı Bəstəçisi, Aranjimançı.
VAQİF SADIXOV
Məşhur Azərbaycan və Rus Jazz Pianoçusu, Bəstəkarı, Bəndlideri və Muəllimi.
SƏBİNƏ HACİYEVA
Jazz Müğənnisi və Pedaqoqu.
ELDAR RZAQULUZADƏ
Jazz Pianoçu, Bendlider, Aranjimançı.
SEVDA ƏLƏKBƏRZADƏ
Pop, Soul və Jazz Müğənnisi.
RAUF SULTANOV
Kontrabasist və Bas-Gitaraçı.
İSFAR SARABSKİ
Pianoçu və Bəstəçi.
RAİN SULTANOV
Saksofonçu və Bəstəkar.
ANAR TAĞIZADƏ
Jazz Müğənnisi.
ƏMİNƏ FİQAROVA
Pianoçu, Bəstəkar, Pedaqoq.
ŞİRZAD FƏTƏLİYEV
Milli Nəfəsli Alətlər (zurna, qaval) İfaçısı.
ELÇİN ŞİRİNOV
Jazz Pianoçusu və Bəstəçi.
NATİQ ŞİRİNOV
Zərbçi və Perkussiyaçı.
EMİL ƏLİYEV
Zərb Alətləri İfaçısı.
AFŞİN ƏLİZADƏ
Jazz Pianoçusu və Aranjimançı.
YASƏF EYVAZOV
Ud İfaçısı.
NİCAT ASLANOV
Jazz Pianoçu və Aranjimançı. Elektron Klavişli Alətlərdə İfaçı.
HƏSƏN BİLALOV
Zərb Alətləri İfaçısı.
TURAL QASIMLI (TURAL RAFAYEL)
Pianoçu və Klavişli Alətlərdə İfaçı.
ELCAN CƏBRAYILOV
Bas-Gitaraçı.
ƏLİ NƏSİB
Zərb Alətləri İfaçısı.
NİCAT PAŞAZADƏ
Bas-Gitaraçı.
FƏRDİ RAMAZANOV
Zərb Alətləri İfaçısı.
ANAR YUSUFOV
Pianoçu, Klavişli Alətlər İfaçısı, Müğənni və Aranjimançı.
EMİN KƏRİMİ
Pianoçu, Bəstəkar və Aranjimançı.
ARSLAN NÖVRƏSLİ
Tarzən, Müəllim.
İştirakçıların siyahısı və onlar haqda məlumat tam deyildir və mütəmadi olaraq yenilənəcəkdir. Klub üzvlərindən məlumatın genişləndirilməsində iştirak etmələri və çatışmayan məlumat qeydlərini (təvəllüd, e-mail ünvanı, veb-sayt və s.), eləcə də çıxşılarının audio və ya videoyazılarını təqdim etmələri xahiş olunur
bar close