“Jazz Dostları”

“Jazz Dostları” ictimai birliyi – ümumi maraqlar və məqsədlər, üzvlərin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında birləşmiş və mədəniyyətin inkişafına xidmət edən qeyri-dövlət ictimai birliyidir. Birliyin fəaliyyətinin əsasını – təbliğat və maarifləndirmə işi və caz mədəniyyətinin inkişafına kömək təşkil edir.
bar close