CƏMİLƏ ƏMİROVA

CƏMİLƏ ƏMİROVA

Musiqişünas, Müəllim.
Doğum Tarixi:

Ü.Hacibəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının doktorantı.

Jazz ifaçılığı və təfsiri üzrə tədqiqatçı.

Azərbaycanın jazz ifaçılıq sənəti barədə məqalələrin müəllifi.

İştirak etdiyi festivallar və tədbirlər:
* 33-cü ümumdünya İSME konfransının jazz bölməsinin iştirakçısı (Bakı, 2018)
* I Baku International Jazz Festival and Conference (VIII Beynəlxalq Jazz Günü çərçivəsində. Bakı Musiqi Akademiyası. Bakı, 2019) və s.

bar close